8.68. Wskaż cztery wielomiany pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian w(x) , jeśli W(x) = (4x ^ 2 – 9)(x ^ 2 – 4x – 5)

 8.68. Wskaż cztery wielomiany pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian w(x) , jeśli W(x) = (4x ^ 2 – 9)(x ^ 2 – 4x – 5)