8.69. Wskaż pięć wielomianów pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian w(x) jeśli W(x) = (x ^ 3 + 125)(6x ^ 2 + 13x – 10) * (4x ^ 2 – 9)

8.69. Wskaż pięć wielomianów pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian w(x) jeśli W(x) = (x ^ 3 + 125)(6x ^ 2 + 13x – 10) * (4x ^ 2 – 9)