8.70. Podaj przykład wielomianu drugiego stopnia, przez który jest podzielny wielomian W(x) , jeśli: a) W(x) = (x + 1)(x ^ 4 + 8) * (x – 3) c) w(x) = 125x ^ 3 + 216 b) W N(x) = 27x ^ 3 – 100 d) W(x) = 8x ^ 3 – 60x ^ 2 + 150x – 125

 8.70. Podaj przykład wielomianu drugiego stopnia, przez który jest podzielny wielomian W(x) , jeśli: a) W(x) = (x + 1)(x ^ 4 + 8) * (x – 3) c) w(x) = 125x ^ 3 + 216 b) W N(x) = 27x ^ 3 – 100 d) W(x) = 8x ^ 3 – 60x ^ 2 + 150x – 125