8.71. Dany jest wielomian W(x) = – 3x ^ 2 * (4 – x) * (x + 2) stopnia trzeciego, przez które jest podzielny wielomian W overline W (x) . . Wskaż trzy wielomiany . Podaj przykład wielomianu:

8.71. Dany jest wielomian W(x) = – 3x ^ 2 * (4 – x) * (x + 2) stopnia trzeciego, przez które jest podzielny wielomian W overline W (x) . . Wskaż trzy wielomiany . Podaj przykład wielomianu: