8.72. Dany jest wielomian W(x) = (9x ^ 2 – 1)(x ^ 2 – 4x) a stopnia pierwszego c) stopnia trzeciego b) przez który jest podzielny wielomian W W(x) stopnia drugiego d) stopnia czwartego, wielomianu F(x) stopnia pierwszego i takiego, że wielomian p(x) = x ^ 2 + 4x – 5

8.72. Dany jest wielomian W(x) = (9x ^ 2 – 1)(x ^ 2 – 4x) a stopnia pierwszego c) stopnia trzeciego b) przez który jest podzielny wielomian W W(x) stopnia drugiego d) stopnia czwartego,

wielomianu F(x) stopnia pierwszego i takiego, że wielomian p(x) = x ^ 2 + 4x – 5