8.73. Podaj przykład W(x) = (x ^ 2 + 10x + 25) * F(x) jest podzielny przez wielomian

 8.73. Podaj przykład W(x) = (x ^ 2 + 10x + 25) * F(x) jest podzielny przez wielomian