8.74. Podaj przykład wielomianu F(x) stopnia pierwszego i takiego, że wielomian w(x) = (8x ^ 3 – 1) * F(x) P p(x) = 2x ^ 2 + 5x – 3 jest podzielny przez wielomian

8.74. Podaj przykład wielomianu F(x) stopnia pierwszego i takiego, że wielomian w(x) = (8x ^ 3 – 1) * F(x) P p(x) = 2x ^ 2 + 5x – 3 jest podzielny przez wielomian