8.75. Podaj przykład wielomianu F(x) takiego, że wielomian w(x) = (3 – x)(4 + 5x) * F(x) jest podzielny przez wielomian W p(x) = – x ^ 2 + 9x – 18

 8.75. Podaj przykład wielomianu F(x) takiego, że wielomian w(x) = (3 – x)(4 + 5x) * F(x) jest podzielny przez wielomian W p(x) = – x ^ 2 + 9x – 18