8.76. Podaj przykład wielomianu F(x) takiego, że wielomian w(x) = (x + 2)(x ^ 2 – x – 6) * F(x) jest podzielny przez wielomian P(x) = x ^ 3 + 6x ^ 2 + 12x + 8 .

 8.76. Podaj przykład wielomianu F(x) takiego, że wielomian w(x) = (x + 2)(x ^ 2 – x – 6) * F(x) jest podzielny przez wielomian P(x) = x ^ 3 + 6x ^ 2 + 12x + 8 .