8.77. Wielomian w(x) jest podzielny przez wielomian P(x) . Wielomian Q(x) = 4 + 3x jest ilorazem z dzielenia W W(x) przez P(x) Wyznacz P(x) , jeśli: a) W(x) = 16 – 9x ^ 2 b) W(x) = 9x ^ 2 + 24x + 16 c) W(x) = – 3x ^ 2 – x + 4

8.77. Wielomian w(x) jest podzielny przez wielomian P(x) . Wielomian Q(x) = 4 + 3x jest ilorazem z dzielenia W W(x) przez P(x) Wyznacz P(x) , jeśli: a) W(x) = 16 – 9x ^ 2 b) W(x) = 9x ^ 2 + 24x + 16 c) W(x) = – 3x ^ 2 – x + 4