8.78. Wielomian W(x) = – 10x ^ 3 + 11x ^ 2 + ax + b jest podzielny przez wielomian P(x) = 1 – 2x . llorazem z dzielenia Q(x) = 5x ^ 2 – 3x + 2 . Oblicz a i b. W(x) przez P(x) jest wielomian

8.78. Wielomian W(x) = – 10x ^ 3 + 11x ^ 2 + ax + b jest podzielny przez wielomian P(x) = 1 – 2x . llorazem z dzielenia Q(x) = 5x ^ 2 – 3x + 2 . Oblicz a i b. W(x) przez P(x) jest wielomian