8.79. Wielomian W w(x) = – 3x ^ 3 + (3a + b) * x ^ 2 – (4a + 9b) * x + 30 jest podzielny przez wielomian P(x) = – 3x + 5 llorazem z dzielenia W w(x) przez P(x) jest wielomian Q(x) = x ^ 2 – 4x + 6 . Oblicz a i b.

8.79. Wielomian W w(x) = – 3x ^ 3 + (3a + b) * x ^ 2 – (4a + 9b) * x + 30 jest podzielny przez wielomian P(x) = – 3x + 5 llorazem z dzielenia W w(x) przez P(x) jest wielomian Q(x) = x ^ 2 – 4x + 6 . Oblicz a i b.