8.80. Wielomian w(x) = – 6x ^ 4 + (a – b) * x ^ 3 – 21x ^ 2 + (2a – 3b) * x – 15 jest podziel ny przez wielomian P(x) = 3x ^ 2 – 2x + 5 . llorazem z dzielenia w(x) przez wielomian Q(x) = – 2x ^ 2 + x – 3 . Oblicz a i b. jest P(x) Wielomian w(x) = 6x ^ 3 – x ^ 2 + 10x – 8 jest podzielny przez wielomian W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x) = 2x ^ 2 + x; w(x) podzielny przez wa jest wielomian

8.80. Wielomian w(x) = – 6x ^ 4 + (a – b) * x ^ 3 – 21x ^ 2 + (2a – 3b) * x – 15 jest podziel ny przez wielomian P(x) = 3x ^ 2 – 2x + 5 . llorazem z dzielenia w(x) przez wielomian Q(x) = – 2x ^ 2 + x – 3 . Oblicz a i b. jest P(x) Wielomian w(x) = 6x ^ 3 – x ^ 2 + 10x – 8 jest podzielny przez wielomian W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x) = 2x ^ 2 + x; w(x) podzielny przez wa jest wielomian