8.82. Wielomian w(x) = 2x ^ 4 – 7x ^ 3 + 6x ^ 2 + 10x – 15 jest mian . Ilorazem z dzielenia wielomianu P(x); Q(x) = x ^ 3 – 2x ^ 2 + 5 . Wyznacz P(x) . przez P(x)

8.82. Wielomian w(x) = 2x ^ 4 – 7x ^ 3 + 6x ^ 2 + 10x – 15 jest mian . Ilorazem z dzielenia wielomianu P(x); Q(x) = x ^ 3 – 2x ^ 2 + 5 . Wyznacz P(x) . przez P(x)