8.83. Wielomian w(x) = (8x ^ 3 – 27)(2x – 7) jest podzielny przez wielomian llorazem z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x) = 4x ^ 2 + 6x + 9 V nacz P(x) 4

8.83. Wielomian w(x) = (8x ^ 3 – 27)(2x – 7) jest podzielny przez wielomian llorazem z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x) = 4x ^ 2 + 6x + 9 V nacz P(x) 4