8.91. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera: a) (x ^ 3 + 2x ^ 2 + x – 4) / (x – 1); aligned +2x^ 2 +\\ -4x^ 2 – aligned c) ( (3x ^ 3 – 4x ^ 2 – x – 6) / (x – 2) b) (x ^ 3 + 3x ^ 2 + 3x + 2) / (x + 2) d) (2x ^ 3 + 7x ^ 2 + 8x + 15) / (x + 3)

8.91. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera: a) (x ^ 3 + 2x ^ 2 + x – 4) / (x – 1); aligned +2x^ 2 +\\ -4x^ 2 – aligned c) ( (3x ^ 3 – 4x ^ 2 – x – 6) / (x – 2) b) (x ^ 3 + 3x ^ 2 + 3x + 2) / (x + 2) d) (2x ^ 3 + 7x ^ 2 + 8x + 15) / (x + 3) 

Chcę dostęp do Akademii!