8.92. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera: a) (3x ^ 4 + 3x ^ 3 + 2x ^ 2 + 3x + 1) / (x + 1) b) (2x ^ 4 + 3x ^ 3 – 2x ^ 2 + 6x – 3) / (x – 0, 5) c) ( 3x^ 4 -x^ 3 +6x^ 2 +7x-3):(x- 1 3 ) d) ( 5x^ 4 +9x^ 3 -2x^ 2 +5x-1):(x- 1 5 ).

8.92. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera: a) (3x ^ 4 + 3x ^ 3 + 2x ^ 2 + 3x + 1) / (x + 1) b) (2x ^ 4 + 3x ^ 3 – 2x ^ 2 + 6x – 3) / (x – 0, 5) c) ( 3x^ 4 -x^ 3 +6x^ 2 +7x-3):(x- 1 3 ) d) ( 5x^ 4 +9x^ 3 -2x^ 2 +5x-1):(x- 1 5 ).