8.93. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera: a) (x ^ 3 – 3x + 2) / (x – 1) c) (- x ^ 3 + 4x + 3) / (x + 1) e) ( (2x ^ 4 – 5x + 3) / (x – 1) b) (2x ^ 3 + x + 18) / (x + 2) d) (5x ^ 3 – 7x – 26) / (x – 2) f) (- 3x ^ 4 + 2x ^ 2 + 1) / (x + 1) .

 8.93. Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera: a) (x ^ 3 – 3x + 2) / (x – 1) c) (- x ^ 3 + 4x + 3) / (x + 1) e) ( (2x ^ 4 – 5x + 3) / (x – 1) b) (2x ^ 3 + x + 18) / (x + 2) d) (5x ^ 3 – 7x – 26) / (x – 2) f) (- 3x ^ 4 + 2x ^ 2 + 1) / (x + 1) .