8.94. Wykonaj dzielenie z resztą, stosując schemat Hornera: a) (3x + 5) / (x + 4) c) (x ^ 3 – 1) / (x + 2) e) (5x ^ 5 + 2x ^ 3 + 7) / (x – 1)

 8.94. Wykonaj dzielenie z resztą, stosując schemat Hornera: a) (3x + 5) / (x + 4) c) (x ^ 3 – 1) / (x + 2) e) (5x ^ 5 + 2x ^ 3 + 7) / (x – 1)