8.96. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian P(x), jeśli: a) W(x) = – 2x ^ 3 + 4x ^ 2 – 5x + 1 , , b) W(x) = x ^ 4 – 2x ^ 3 + 4 c) W(x) = – 3x ^ 6 + 4x ^ 4 + 9 d) W(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 + 3x + 1 , P(x) = x – 2; P(x) = x + 1; P(x) = x – 1; P(x) = x + 3 .

8.96. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian P(x), jeśli: a) W(x) = – 2x ^ 3 + 4x ^ 2 – 5x + 1 , , b) W(x) = x ^ 4 – 2x ^ 3 + 4 c) W(x) = – 3x ^ 6 + 4x ^ 4 + 9 d) W(x) = x ^ 3 + 2x ^ 2 + 3x + 1 , P(x) = x – 2; P(x) = x + 1; P(x) = x – 1; P(x) = x + 3 .