8.97. Dany jest wielomian w(x) = x ^ 3 + (k ^ 2 + 1) * x ^ 2 – 2kx – 15 . oblicz resztę z dzielenia wielomianu w(x) przez dwumian x x + 3 lub k = , to wielomian W(x) jest podzielny prez k = 3 a) Dla Uzasadnij, że jeśli Iak = 1 dwumian D b) x + 1 . k = – 5

8.97. Dany jest wielomian w(x) = x ^ 3 + (k ^ 2 + 1) * x ^ 2 – 2kx – 15 . oblicz resztę z dzielenia wielomianu w(x) przez dwumian x x + 3 lub k = , to wielomian W(x) jest podzielny prez k = 3 a) Dla Uzasadnij, że jeśli Iak = 1 dwumian D b) x + 1 . k = – 5