8.98. Reszta z dzielenia wielomianu jest równa -1. Oblicz m.

8.98. Reszta z dzielenia wielomianu jest równa -1. Oblicz m.