8.99. Reszta z dzielenia wielomianu x + 1 jest równa 2. Oblicz m. W(x) = m ^ 2 * x ^ 8 – 5x ^ 4 – 3m przez dwumian W(x) = m ^ 2 * x ^ 6 – 8x ^ 3 + 5m przez dwumian

8.99. Reszta z dzielenia wielomianu x + 1 jest równa 2. Oblicz m. W(x) = m ^ 2 * x ^ 8 – 5x ^ 4 – 3m przez dwumian W(x) = m ^ 2 * x ^ 6 – 8x ^ 3 + 5m przez dwumian