...

D 1.180. Dana jest funkcja wymierna f(x)=- 2x gdzie x ER- (0) Wykaż, że jeśli funkcja / dla dwóch różnych argumentów przyjmuje tę samą wartość, to jeden z tych argumentów jest odwrotnością drugiego.

D 1.180. Dana jest funkcja wymierna f(x)=- 2x gdzie x ER- (0) Wykaż, że jeśli funkcja / dla dwóch różnych argumentów przyjmuje tę samą wartość, to jeden z tych argumentów jest odwrotnością drugiego.

Zobacz!