...

D4.192. Strzelec oddaje n niezależnych strzałów do celu, przy czym prawdopodo 1 bieństwo nietrafienia w cel w k-tym strzale jest równe gdzie k = 1, 2, Wykaż, że prawdopodobieństwo trafienia we wszystkich n strzałach jest równe n+2 2(n+1)

D4.192. Strzelec oddaje n niezależnych strzałów do celu, przy czym prawdopodo 1 bieństwo nietrafienia w cel w k-tym strzale jest równe gdzie k = 1, 2,

Wykaż, że prawdopodobieństwo trafienia we wszystkich n strzałach jest równe n+2

2(n+1)

Zobacz!