...

D4.78. Kąt ostry BAD rombu ABCD jest równy 60°. Przez wierzchołki 81 D poprowadzono okrąg o środku w punk- cie A, który przeciął przekątną AC w punkcie P. Wykaż, ze IPC √3-1. |API

D4.78. Kąt ostry BAD rombu ABCD jest równy 60°. Przez wierzchołki 81 D poprowadzono okrąg o środku w punk- cie A, który przeciął przekątną AC w punkcie P. Wykaż, ze IPC √3-1. |API

Zobacz!