...

D 4.79. W kwadracie ABCD punkty E i należą od- powiednio do boków DC 1 BC oraz odcinki AF i AF dzielą kąt BAD na trzy równe kąty. Wykaż, że jeśli boki kwadratu mają długość a, a > 0, zaś odcinek EF ma długość b, b> 0, to 36-40′ (2-√3).

D 4.79. W kwadracie ABCD punkty E i należą od- powiednio do boków DC 1 BC oraz odcinki AF i AF dzielą kąt BAD na trzy równe kąty. Wykaż, że jeśli boki kwadratu mają długość a, a > 0, zaś odcinek EF ma długość b, b> 0, to 36-40′ (2-√3).

Zobacz!