...

D 4.80. Wykał, że jeśli jeden z dwóch sąsiednich boków równolegloboku jest dwa razy dłuży od drugiego i kąt ostry równolegloboku jest równy 60°, to sto sunek długości krótszej przekątnej do dłuższej przekątnej jest równy √3:√7

D 4.80. Wykał, że jeśli jeden z dwóch sąsiednich boków równolegloboku jest dwa razy dłuży od drugiego i kąt ostry równolegloboku jest równy 60°, to sto sunek długości krótszej przekątnej do dłuższej przekątnej jest równy √3:√7

Zobacz!