Dany jest sześcian ABCDEFGH o krawędzi długości 10 (rysunek niżej). Przez środki krawędzi AB, AD i AE poprowadzono płaszczyznę p, a przez wierzchołki B, D i E − płaszczyznę q (rys.). Oblicz różnicę wysokości powstałych ostrosłupów o wspólnym wierzchołku A.

Dany jest sześcian ABCDEFGHABCDEFGH o krawędzi długości 1010 (rysunek niżej). Przez środki krawędzi ABAB, ADAD i AEAE poprowadzono płaszczyznę pp, a przez wierzchołki BB, DD i EE − płaszczyznę qq (rys.). Oblicz różnicę wysokości powstałych ostrosłupów o wspólnym wierzchołku AA.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz