...

Funkcja liniowa f(x)=(m2−3)x+2 jest rosnąca wtedy, gdy: A) m∈(−3–√,3–√)B) m∈(−∞,−3–√)∪(3–√,∞)C) m∈{−3–√,3–√}

Funkcja liniowa f(x)=(m2−3)x+2f(x)=(m2−3)x+2 jest rosnąca wtedy, gdy:A) m∈(−3–√,3–√)m∈(−3,3)B) m∈(−∞,−3–√)∪(3–√,∞)m∈(−∞,−3)∪(3,∞)C) m∈{−3–√,3–√}m∈{−3,3}

Zobacz!

Dodaj komentarz