Liczbą odwrotną do liczby 6√−33 jest: A) 3−6√3B) −6–√−3C) 3+6–√

Liczbą odwrotną do liczby 6√−336−33 jest:A) 3−6√33−63B) −6–√−3−6−3C) 3+6–√3+6

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz