...

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f(x)=17(x−5)(x+9) jest prosta o równaniu: A) x=5B) x=−9

Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f(x)=17(x−5)(x+9)f(x)=17(x−5)(x+9) jest prosta o równaniu:A) x=5x=5B) x=−9x=−9

Zobacz!

Dodaj komentarz