...

Rozwiązaniem równania (2x−5)(3x+2)=(3x+2)(x+5) są liczby: A) −23 i 10B) −5 i 2,5C) −5, −23 i 2,5

Rozwiązaniem równania (2x−5)(3x+2)=(3x+2)(x+5)(2x−5)(3x+2)=(3x+2)(x+5) są liczby:A) −23−23 i 1010B) −5−5 i 2,52,5C) −5−5, −23−23 i 2,52,5

Zobacz!

Dodaj komentarz