Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy r=−4. Jeśli pierwszą i drugą liczbę powiększymy o 3, a trzecią powiększymy o 4, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz liczby tworzące ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny.

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy r=−4r=−4. Jeśli pierwszą i drugą liczbę powiększymy o 33, a trzecią powiększymy o 44, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz liczby tworzące ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz