Wykaż, że jeżeli liczby a i b są kolejnymi liczbami naturalnymi, to liczba (a+12b)2−(a−12b)2 jest podzielna przez 4.

 Wykaż, że jeżeli liczby aa i bb są kolejnymi liczbami naturalnymi, to liczba (a+12b)2−(a−12b)2(a+12b)2−(a−12b)2 jest podzielna przez 44.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz