Wykres funkcji kwadratowej f(x)=−(x+1)2+5 przekształcono symetrycznie względem osi Oy i otrzymano wykres funkcji g. Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii wykresu funkcji g.

Wykres funkcji kwadratowej f(x)=−(x+1)2+5f(x)=−(x+1)2+5 przekształcono symetrycznie względem osi OyOy i otrzymano wykres funkcji gg. Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii wykresu funkcji gg.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz