...

1.162. Podczas wakacji pewien student zawarł umowę zlecenie w firmie – gowej na wykonanie pracy. W umowie pracodawca wpisał kwotę brutto wynagro- dzenia. Ustalona przez pracodawcę kwota brutto stanowi tzw. przychód studenta. Pracodawca musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy, który oblicza się w następujący sposób: 20% kwoty brutto stanowią koszty uzyskania przychodu. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu stanowi dochód studenta. Podatek dochodowy jest równy 18% kwoty dochodu, z zaokrągleniem do pełne go złotego. netto, wypłacona studentowi za jego pracę, to przychód pomniejszony o po- datek dochodowy. Oblicz: a) jaka kwota została wypłacona studentowi, jeżeli w umowie wpisana byla kwota 2150 zł b) jaka kwota brutto (w pełnych złotych) powinna być wpisana do tej umowy, jeżeli student umówił się z pracodawcą na wynagrodzenie netto w wysokości 2000 zł?

1.162. Podczas wakacji pewien student zawarł umowę zlecenie w firmie – gowej na wykonanie pracy. W umowie pracodawca wpisał kwotę brutto wynagro- dzenia. Ustalona przez pracodawcę kwota brutto stanowi tzw. przychód studenta. Pracodawca musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy, który oblicza się w następujący sposób: 20% kwoty brutto stanowią koszty uzyskania przychodu. Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu stanowi dochód studenta. Podatek dochodowy jest równy 18% kwoty dochodu, z zaokrągleniem do pełne go złotego. netto, wypłacona studentowi za jego pracę, to przychód pomniejszony o po- datek dochodowy. Oblicz: a) jaka kwota została wypłacona studentowi, jeżeli w umowie wpisana byla kwota 2150 zł b) jaka kwota brutto (w pełnych złotych) powinna być wpisana do tej umowy, jeżeli student umówił się z pracodawcą na wynagrodzenie netto w wysokości 2000 zł?

Zobacz!