...

1.163. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o dzieło na pewną kwotę. Ustalona kwota stanowi przychód pracownika, od którego odlicza się tzw. koszty uzyskania przychodu, które w tego rodzaju umowie stanowią 50% przychodu. Uzy- skana różnica jest dochodem Od uzyskanego dochodu potrąca 20% podatku dochodowego i wypłaca pracownikowi kwotę w wysokości różnicy przychodu i potrąconego podatku. Matematyka Zbiór zadań Klasa 1 Zakres rozszerzony 32 Oblicz, jaką wypłatę otrzyma pracownik, z którym pracodawca zawarł umowę o dzieło na kwotę 26 000 zł.

1.163. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o dzieło na pewną kwotę. Ustalona kwota stanowi przychód pracownika, od którego odlicza się tzw. koszty uzyskania przychodu, które w tego rodzaju umowie stanowią 50% przychodu. Uzy- skana różnica jest dochodem Od uzyskanego dochodu potrąca 20% podatku dochodowego i wypłaca pracownikowi kwotę w wysokości różnicy przychodu i potrąconego podatku. Matematyka Zbiór zadań Klasa 1 Zakres rozszerzony 32 Oblicz, jaką wypłatę otrzyma pracownik, z którym pracodawca zawarł umowę o dzieło na kwotę 26 000 zł.

Zobacz!