1.180. Liczby 2 log 2 (x-2), og 2 (x-2), 1 2 dla pewnej rzeczywistej wartościx, są trze ma początkowymi kolejnymi wyrazarni nieskończonego ciągu geometrycznego (b n ) . Wyznacz x oraz wyraz ogólny tego ciągu.

 1.180. Liczby 2 log 2 (x-2), og 2 (x-2), 1 2 dla pewnej rzeczywistej wartościx, są trze ma początkowymi kolejnymi wyrazarni nieskończonego ciągu geometrycznego (b n ) . Wyznacz x oraz wyraz ogólny tego ciągu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz