1.33. Dana jest funkcja wykładnicza f, opisana wzorem f(x)%3D a) Naszkicuj wykres funkcji g, wiedząc, że g(x)=-f(x)+1, . b) Napisz wzór funkcji g. c) Odczytaj z wykresu zbiór argumentów, dla których wartości funkcji g są większe od -2 d) Oblicz wartość funkcji g dla argumentu -4.

1.33. Dana jest funkcja wykładnicza f, opisana wzorem f(x)%3D a) Naszkicuj wykres funkcji g, wiedząc, że g(x)=-f(x)+1, . b) Napisz wzór funkcji g. c) Odczytaj z wykresu zbiór argumentów, dla których wartości funkcji g są większe od -2 d) Oblicz wartość funkcji g dla argumentu -4. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz