1.45. Podaj najpierw liczbę przeciwną do danej liczby, a potem liczbę będącą od- wrotnością danej liczby. a) 5 b) 0, (5) c) -1 d) (sqrt(3))/3 e) – pi + 2 f) (4 + sqrt(32))/4

1.45. Podaj najpierw liczbę przeciwną do danej liczby, a potem liczbę będącą od- wrotnością danej liczby. a) 5 b) 0, (5) c) -1 d) (sqrt(3))/3 e) – pi + 2 f) (4 + sqrt(32))/4