1.46. Podaj przykład liczby, która jest mniejsza zarówno od liczby do niej przeciw nej, jak i od swojej odwrotności.

1.46. Podaj przykład liczby, która jest mniejsza zarówno od liczby do niej przeciw nej, jak i od swojej odwrotności.