1.45. Podaj, o ile jednostek i w k tórą stronę należy przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi OY, aby otrzymać wykres funkcji g, jeśli: a) g b) c) d) W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.45. Podaj, o ile jednostek i w k tórą stronę należy przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi OY, aby otrzymać wykres funkcji g, jeśli: a) g b) c) d) W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.