1.69. Litera X oznacza w liczbie 342725X4 cyfrę dziesiątek. Wpisz w miejsce X taka cyfre, aby dana liczba była podzielna przez 6. Podaj wszystkie rozwiązania.

1.69. Litera X oznacza w liczbie 342725X4 cyfrę dziesiątek. Wpisz w miejsce X taka cyfre, aby dana liczba była podzielna przez 6. Podaj wszystkie rozwiązania.