...

1.72. Liczba 325 jest podzielna przez 13. Oceń, czy podane poniżej liczby są rów nież podzielne przez 13. Nie wykonuj obliczeń. a) 325 130-7 c) 11 325 13 19 b) 4 325+ 169 11 d) 3250+17 128

1.72. Liczba 325 jest podzielna przez 13. Oceń, czy podane poniżej liczby są rów nież podzielne przez 13. Nie wykonuj obliczeń. a) 325 130-7 c) 11 325 13 19 b) 4 325+ 169 11 d) 3250+17 128

Zobacz!