...

1.73. Litera X oznacza w liczbie 342725X4 cyfre dziesiątek. Wpisz w miejsce X taką cyfre, aby dana liczba była podzielna przez 6. Podaj wszystkie rozwiązania.

1.73. Litera X oznacza w liczbie 342725X4 cyfre dziesiątek. Wpisz w miejsce X taką cyfre, aby dana liczba była podzielna przez 6. Podaj wszystkie rozwiązania.

Zobacz!