10. A. O D. -5 funkcji f opisanej wzorem: B. f(x) = x ^ 2 + 4 D. f(x) = 4 – x ^ 2 x)= x,jesi x in1\\ x-1, ies|i x in(1,+ infty) x in(- infty,1 rangle Liczba miejsc zerowych funkcji g(x) ={ B. 1 C. 2 jest równa: D.

10. A. O D. -5 funkcji f opisanej wzorem: B. f(x) = x ^ 2 + 4 D. f(x) = 4 – x ^ 2 x)= x,jesi x in1\\ x-1, ies|i x in(1,+ infty) x in(- infty,1 rangle Liczba miejsc zerowych funkcji g(x) ={ B. 1 C. 2 jest równa: D. 

Chcę dostęp do Akademii!