9. Liczby – 2 oraz – sqrt(5) C. 15 2 są miejscami zerowymi A. f(x) = x ^ 2 – 4x + 4 C. f(x) = (2x + 4)(2x + 4)

9. Liczby – 2 oraz – sqrt(5) C. 15 2 są miejscami zerowymi A. f(x) = x ^ 2 – 4x + 4 C. f(x) = (2x + 4)(2x + 4) 

Chcę dostęp do Akademii!