8. Funkcja f(x) = 10x – x ^ 2 przyjmuje wartość 25 dla argumentu: A. 5

8. Funkcja f(x) = 10x – x ^ 2 przyjmuje wartość 25 dla argumentu: A. 5