7. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji f określonej w przedziale (- 6, 6) . Funkcja f jest rosnąca: A. w przedziale langle1,4 rangle B. w zbiorze (-6,-2) cup langle2,6) C. w przedziale (- 3, 1) przedziałach: (- 6, – 2) oraz (2, 6) . D. w 4 3 -2 y = f(x) 4 6 X N 6-5 -4 -2

7. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji f określonej w przedziale (- 6, 6) . Funkcja f jest rosnąca: A. w przedziale langle1,4 rangle B. w zbiorze (-6,-2) cup langle2,6) C. w przedziale (- 3, 1) przedziałach: (- 6, – 2) oraz (2, 6) . D. w 4 3 -2 y = f(x) 4 6 X N 6-5 -4 -2